Cloudaccess - Joomla! as a service

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief Mei 2013 - Voortbestaan Fundashon Julianadorp verzekerd!

Als vervolg op de bewonersbijeenkomst van 10 april j.l. kunnen wij u berichten dat  4 personen bereidt zijn gevonden in het bestuur te treden en zich zullen inzetten om de belangen van onze wijk te behartigen.

Het bestuur is dan per 1 mei 2013 als volgt samengesteld:

 

 • Kees Boots, voorzitter
 • Marc Verkade, secretaris
 • Jan Kool, penningmeester
 • Don Werdekker, vice voorzitter

 

De aftredende bestuursleden zijn: Smyrna Martinus, Ivy Lo Tam Soen, Haroen Dilrosun en Lenie Beckers.

Haroen en Lenie zullen de komende maanden nog betrokken zijn bij de bestuursactiviteiten om de overdracht zo soepel mogelijk te laten verlopen.
Via onze website: www.fundashonjulianadorp.org (http://www.fundashonjulianadorp.org/) zullen de nieuwe bestuursleden zich aan u voorstellen.

In eerste instantie zal het nieuwe bestuur zich richten op de lopende dossiers waarbij de infrastructurele problemen zeer zeker aandacht krijgen. De nieuwste briefwisseling kunt u blijven volgen op de website.

Naast het bestuur zijn een aantal commissies actief zoals de: voetbalcommissie - kascommissie – commissie straatverlichting – commissie sociale activiteiten / feestcommissie – straatvertegenwoordigers – en de sinterklaascommissie.
Wij zijn verheugd dat ook andere  bewoners zich gemeld hebben om deel te nemen in de  commissies.

Voor een goed functionerende organisatie hebben wij nog meer hulp nodig van de wijkbewoners.
Bent u bereid om mee te helpen of hebt u goede ideeën, dan graag een mailtje aan het secretariaat: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it (mailto: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ).

Binnenkort ontvangt u een bericht van het nieuwe bestuur met hun plannen en activiteiten.

Namens het oude en het nieuwe bestuur

Lenie Beckers

1 mei 2013

 

Nieuwsbrief Februari 2013

Nieuwsbrief - februari 2013
2012 – eerst een korte terugblik daarna de start van 2013.

In 2012 heeft het bestuur 9 keer vergaderd. De straatvertegenwoordigers zijn tweemaal bijeen geweest. Hierbij is steeds het doel om plannen te maken en samen te werken aan verbeteringen voor Julianadorp. Belangrijke onderwerpen daarbij zijn de problemen met de infrastructuur en het organiseren van activiteiten om contacten te hebben met uw buurtgenoten. 

De infrastructuur
Straatverlichting, kapotte wegen, verkeersdrukte wegens wegomlegging – heeft verschillende malen tot gesprekken en brieven geleid die helaas nog steeds geen resultaat geven. De Overheid stelt dat het verkavelingsplan van de wegen nog niet door het Shell-pensioenfonds is overgedragen en ze daarom niets kunnen doen en het Shell-pensioen zegt geen financiële middelen daarvoor te hebben en ze bezig zijn om deze gronden over te dragen aan de Overheid.
Ook hebben we op 13 december aan de Minister gevraagd om de ANWB-wegwijzer terug te plaatsen bij de nieuwe rotonde. Dit bord heeft waarde als historisch erfgoed. Helaas nog steeds geen reactie.
Alle briefwisseling u lezen op onze website www.fundashonjulianadorp.org

Nieuwjaarsfeest 2012
Het traditionele Nieuwjaarsfeest 2012 werd op zaterdag 14 januari gehouden bij de Schroederschool.  Er werden 2 minivoetbalwedstrijden gespeeld  en op het schoolplein waren hapjes en drankjes voor de bezoekers. De verplaatsing van deze activiteit naar de Schroederschool als centrum van onze wijk werd gewaardeerd door de bezoekers.

Activiteiten in 2012
Onder leiding van Stephen Walroud startte op 31 januari een cursus salsa dansen. Deze werd gehouden bij centrum Relax op de Veldweg. De deelnemers waren enthousiast maar de groep was niet groot genoeg om Stephen over te halen voor een vervolgcursus.

Op zaterdag 21 april heeft de heer Ronald Gill en lezing gehouden met als thema “Julianadorp, het ontstaan, bewoning en bedreiging van deze unieke wijk”.  Bij deze lezing met beelden werd de ontwikkeling van de Shell-woningen en ligging van de straten op de woonheuvels toegelicht.

Michelle da Costa Gomez gaf op 11 november een lezing met het thema “Vitamine bommen” waarbij uitleg en beelden lokale vruchten werden getoond. Daarbij was voor de liefhebbers een korte wandeling door Julianadorp om speciale bomen te bekijken. Na afloop was een gezellig samenzijn met drank en hapjes op het schoolplein van de Schroederschool.

Op 2 december was Sinterklaas met zijn Pieten in onze wijk en werd een leuk feest gevierd. Hiervan genoten 32 kinderen.2013

Het bestuur
Het bestuur is op zoek naar nieuwe bestuursleden. Een aantal leden had reeds vorig jaar gemeld te willen stoppen. Het bestuurswerk in deze wijk is zinvol en we hebben met elkaar goed en plezierig samengewerkt.
De bestuursleden die aftreden per 1 mei 2013 zijn: Voorzitter Smyrna Martinus, secretaris Lenie Beckers, penningmeester Haroen Dilrosen. Ivy Lo Tam Soen en Don Werdekker blijven aan als bestuurslid maar zullen beperkt beschikbaar zijn wegens werkdrukte of verblijf in het buitenland. Jeannette Hagen, St. Michielsweg 24 is bereid om een nieuw bestuur te gaan vormen en zoekt daarvoor kandidaten.

Financiën van de Fundashon Julianadorp
Het bestuur zoekt weer 2 vrijwilligers voor de kascontrole 2012/2013 tot 1 mei. De penningmeester gaat aftreden en daarom is nodig dat de financiën goed worden overgedragen en decharge kan worden verleend. Het is de taak van het nieuwe bestuur om te besluiten of dit jaar weer een donatie aan de bewoners wordt gevraagd.

Website en Mailingprogramma
De website wordt regelmatig bezocht en onderhouden door Michelle da Gosta Gomez. Via deze website kunnen bewoners van Julianadorp zich aan- of afmelden voor de mailinglist. Om je hierop aan te melden moet je een woonadres in Julianadorp hebben. De mailings gaan over berichten van wijkbewoners aan elkaar en worden verzonden door het secretariaat.
In 2012 zijn 132 mails naar de bewoners gestuurd.  Er zijn 325 mailadressen aangemeld. Mailings van bedrijven worden met uitsluitend reclame niet doorgestuurd. Wel is het mogelijk om tegen betaling reclame te maken op de website.

Plaatsing plattegrond
Julianadorp is een wijk waar het moeilijk is om de weg te vinden omdat veel straten rond lopen. 
De eigenaar van Re-Light, Erik Leeuwenburgh, van de Binnenweg 17 heeft ter gelegenheid van het 5-jarige bestaan van zijn zaak (in ledverlichting) twee borden met daarop een plattegrond van Julianadorp geschonken.
Binnenkort zullen de borden worden geplaats bij de ingang St. Michielsweg (nabij de rotonde) en een aan de ingang bij de Hofweg (ingang bij Centrum). Voor verlichting tijdens de avond en nacht zal Re-Light met een led-verlichtings oplossing komen!

Lantaarnpalen repareren
Wist u dat u ook zelf uw lantaarnpaal kunt laten repareren? Na controle door een elektricien bleek dat er wel elektriciteit op onze lantaarnpalen aanwezig was. Samen met onze buren hebben we een nieuwe balast en nieuwe lamp in onze 2 lantaarnpalen laten plaatsen ad. 220 Naf. Er moest daarbij wel een hoogwerker worden ingehuurd maar we genieten al een aantal maanden van een stukje straatverlichting bij St. Michielsweg 17/19. Wanneer u in uw straat iets dergelijks organiseert met uw  buren, dan kunt u de kosten van de hoogwerker onderling delen. Voorwaarde is dat er elektriciteit op de palen zit!

Achterstallig onderhoud
Het bestuur heeft Mr. Bonapart bereid gevonden om middels een schrijven het Shell Pensioenfonds aansprakelijk te stellen voor het achterstallig onderhoud in onze wijk. Ook deze brief  van 25 januari 2013 kunt u nalezen op onze website.

Het bestuur, 27 februari 2013.


Nieuwsbrief Februari 2013

Nieuwsbrief - februari 2013
2012 – eerst een korte terugblik daarna de start van 2013.

In 2012 heeft het bestuur 9 keer vergaderd. De straatvertegenwoordigers zijn tweemaal bijeen geweest. Hierbij is steeds het doel om plannen te maken en samen te werken aan verbeteringen voor Julianadorp. Belangrijke onderwerpen daarbij zijn de problemen met de infrastructuur en het organiseren van activiteiten om contacten te hebben met uw buurtgenoten. 

De infrastructuur
Straatverlichting, kapotte wegen, verkeersdrukte wegens wegomlegging – heeft verschillende malen tot gesprekken en brieven geleid die helaas nog steeds geen resultaat geven. De Overheid stelt dat het verkavelingsplan van de wegen nog niet door het Shell-pensioenfonds is overgedragen en ze daarom niets kunnen doen en het Shell-pensioen zegt geen financiële middelen daarvoor te hebben en ze bezig zijn om deze gronden over te dragen aan de Overheid.
Ook hebben we op 13 december aan de Minister gevraagd om de ANWB-wegwijzer terug te plaatsen bij de nieuwe rotonde. Dit bord heeft waarde als historisch erfgoed. Helaas nog steeds geen reactie.
Alle briefwisseling u lezen op onze website www.fundashonjulianadorp.org

Nieuwjaarsfeest 2012
Het traditionele Nieuwjaarsfeest 2012 werd op zaterdag 14 januari gehouden bij de Schroederschool.  Er werden 2 minivoetbalwedstrijden gespeeld  en op het schoolplein waren hapjes en drankjes voor de bezoekers. De verplaatsing van deze activiteit naar de Schroederschool als centrum van onze wijk werd gewaardeerd door de bezoekers.

Activiteiten in 2012
Onder leiding van Stephen Walroud startte op 31 januari een cursus salsa dansen. Deze werd gehouden bij centrum Relax op de Veldweg. De deelnemers waren enthousiast maar de groep was niet groot genoeg om Stephen over te halen voor een vervolgcursus.

Op zaterdag 21 april heeft de heer Ronald Gill en lezing gehouden met als thema “Julianadorp, het ontstaan, bewoning en bedreiging van deze unieke wijk”.  Bij deze lezing met beelden werd de ontwikkeling van de Shell-woningen en ligging van de straten op de woonheuvels toegelicht.

Michelle da Costa Gomez gaf op 11 november een lezing met het thema “Vitamine bommen” waarbij uitleg en beelden lokale vruchten werden getoond. Daarbij was voor de liefhebbers een korte wandeling door Julianadorp om speciale bomen te bekijken. Na afloop was een gezellig samenzijn met drank en hapjes op het schoolplein van de Schroederschool.

Op 2 december was Sinterklaas met zijn Pieten in onze wijk en werd een leuk feest gevierd. Hiervan genoten 32 kinderen.2013

Het bestuur
Het bestuur is op zoek naar nieuwe bestuursleden. Een aantal leden had reeds vorig jaar gemeld te willen stoppen. Het bestuurswerk in deze wijk is zinvol en we hebben met elkaar goed en plezierig samengewerkt.
De bestuursleden die aftreden per 1 mei 2013 zijn: Voorzitter Smyrna Martinus, secretaris Lenie Beckers, penningmeester Haroen Dilrosen. Ivy Lo Tam Soen en Don Werdekker blijven aan als bestuurslid maar zullen beperkt beschikbaar zijn wegens werkdrukte of verblijf in het buitenland. Jeannette Hagen, St. Michielsweg 24 is bereid om een nieuw bestuur te gaan vormen en zoekt daarvoor kandidaten.

Financiën van de Fundashon Julianadorp
Het bestuur zoekt weer 2 vrijwilligers voor de kascontrole 2012/2013 tot 1 mei. De penningmeester gaat aftreden en daarom is nodig dat de financiën goed worden overgedragen en decharge kan worden verleend. Het is de taak van het nieuwe bestuur om te besluiten of dit jaar weer een donatie aan de bewoners wordt gevraagd.

Website en Mailingprogramma
De website wordt regelmatig bezocht en onderhouden door Michelle da Gosta Gomez. Via deze website kunnen bewoners van Julianadorp zich aan- of afmelden voor de mailinglist. Om je hierop aan te melden moet je een woonadres in Julianadorp hebben. De mailings gaan over berichten van wijkbewoners aan elkaar en worden verzonden door het secretariaat.
In 2012 zijn 132 mails naar de bewoners gestuurd.  Er zijn 325 mailadressen aangemeld. Mailings van bedrijven worden met uitsluitend reclame niet doorgestuurd. Wel is het mogelijk om tegen betaling reclame te maken op de website.

Plaatsing plattegrond
Julianadorp is een wijk waar het moeilijk is om de weg te vinden omdat veel straten rond lopen. 
De eigenaar van Re-Light, Erik Leeuwenburgh, van de Binnenweg 17 heeft ter gelegenheid van het 5-jarige bestaan van zijn zaak (in ledverlichting) twee borden met daarop een plattegrond van Julianadorp geschonken.
Binnenkort zullen de borden worden geplaats bij de ingang St. Michielsweg (nabij de rotonde) en een aan de ingang bij de Hofweg (ingang bij Centrum). Voor verlichting tijdens de avond en nacht zal Re-Light met een led-verlichtings oplossing komen!

Lantaarnpalen repareren
Wist u dat u ook zelf uw lantaarnpaal kunt laten repareren? Na controle door een elektricien bleek dat er wel elektriciteit op onze lantaarnpalen aanwezig was. Samen met onze buren hebben we een nieuwe balast en nieuwe lamp in onze 2 lantaarnpalen laten plaatsen ad. 220 Naf. Er moest daarbij wel een hoogwerker worden ingehuurd maar we genieten al een aantal maanden van een stukje straatverlichting bij St. Michielsweg 17/19. Wanneer u in uw straat iets dergelijks organiseert met uw  buren, dan kunt u de kosten van de hoogwerker onderling delen. Voorwaarde is dat er elektriciteit op de palen zit!

Achterstallig onderhoud
Het bestuur heeft Mr. Bonapart bereid gevonden om middels een schrijven het Shell Pensioenfonds aansprakelijk te stellen voor het achterstallig onderhoud in onze wijk. Ook deze brief  van 25 januari 2013 kunt u nalezen op onze website.

Het bestuur, 27 februari 2013.


Donatie 2012 gevraagd

 

29 januari 2012

Beste buurtbewoners,

Het bestuur heeft een actief jaar achter de rug. Dit staat allemaal beschreven in onze nieuwsbrief met een terugblik naar 2011 en met plannen voor 2012. De nieuwsbrief vindt u op onze website.

Een belangrijke doelstelling zoals het verbeteren van de infrastructuur hebben we helaas nog niet kunnen bereiken. Maar ook dit jaar zullen we met het hart voor de buurt de activiteiten voortzetten. Om ons werk te doen hebben we enige financiële middelen nodig. Deze middelen zijn nodig om kosten te dekken voor de website, het mailsysteem, zaalhuur, de aansprakelijkheidsverzekering enz. enz.

De bestuursleden ontvangen géén vergoeding voor hun werkzaamheden. Onze uitgaven worden medio februari gecontroleerd door de kascommissie en daarna geplaatst op de website.

Fundashon Julianadorp vraagt voor het jaar 2012 een vrijwillige donatie van minimaal 50 Naf.

Wij vragen u om uw donatie te storten op rekeningnummer 01.04.08.606 van de RBTT bank ten name van Fundashon Julianadorp, St. Michielsweg 17 Curaçao. De vermelding van uw naam en woonadres bij de storting helpt ons bij het registeren van de ontvangsten.

Hartelijk dank.


Het bestuur Fundashon Julianadorp

 

 

Ingeschreven bij de KvK nr 110663, gevestigd aan St.Michielsweg 17b, te Curaçao
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Nieuwsbrief januari 2012

Het bestuur wenst u allen een goed en gezond nieuwjaar.

Samen met u willen we blijven werken aan verbeteringen in Julianadorp: Zowel wat betreft de infrastructuur als wat betreft de intensivering van de onderlinge contacten met uw buurtgenoten.


KORTE TERUGBLIK OP 2011

 • In 2011 is het bestuur 8 keer bijeengekomen. De straatvertegenwoordigers zijn 3 maal bijeen geweest.
 • Nieuwjaarsbijeenkomst 2011. Op zondag 9 januari heeft op het terrein bij de UNA de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst met voetbalwedstrijd en kerstboomverbranding plaatsgevonden. Het was een ‘meet & greet’ van en voor Julianadorpers, die tezamen genoten van drankjes, hapjes en een spannende wedstrijd.
 • Logo, welkomskaart en website. Tijdens een bespreking met straatvertegenwoordigers is een logo voor onze huisstijl gekozen. Het logo is vervaardigd door Giselle Rhuggenaath, ook bewoner van Julianadorp, gebaseerd op een tekening van Ronald Gill. In passende stijl werd door Michelle Da Costa Gomez een website ontwikkeld en vanaf november waren ook de welkomskaarten voor (nieuwe) bewoners beschikbaar. Deze welkomstkaarten zijn door de straatvertegenwoordiger in hun straat uitgedeeld. Nieuwe bewoners willen we met deze kaart welkom heten en informeren over de wijkvereniging Fundashon Julianadorp.
Read more...

Page 1 of 2

 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  Next 
 •  End 
 • »

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.